HAYSİYET DİVANI

 

 

Başkan: Ecz. ALİ TUNÇDEMİR

Başkan Yardımcısı: Ecz. HÜSNÜ ÇİLİNGİR

Sözcü: Ecz. MURAT KOÇAK

Üye: Ecz. CAHİDE YILDIZ

Üye: ASİYE DEMİRER