* ECZACI ODASINA KAYIT OLMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
1-     DİPLOMANIN FOTOKOPİSİ
2-     NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
3-     İKAMETGAH BELGESİ ASLI.
4-     ADLİ SİCİL KAYDI ASLI.
5-     NOTER TASDİKLİ İMZA SİRKÜSÜ ASLI.
6-     5 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF.
7-     ODADAN TEMİN EDİLECEK “ ÜYE BİLGİ FORMU”. için TIKLAYINIZ
8-     ODADAN TEMİN EDİLECEK “GİRİŞ TALEPNAMESİ”. için TIKLAYINIZ
9-     KARAMAN ECZACI ODASI BAŞKANLIĞINA HİTABEN ODAYA KAYIT OLMAK İÇİN DİLEKÇE. (MEZUN OLUNAN OKUL, MEZUNİYET TARİHİ VE DİPLOMA NUMARASI BELİRTİLECEK)
10- ÖZGEÇMİŞ.