KIRMIZI REÇETELERE YAZILACAK OLAN UYUªTURUCU MADDE

VE

MÜSTAHZARLARININ BU REÇETELERE YAZILABİLECEK AZAMİ DOZ

MİKTARLARI

UYUªTURUCU MADDE/MÜSTAHZARLAR YAZILABİLECEK MAKSİMAL DOZ

1)MORPHİNE HCL

Morphine HCL 0,01 g Ampul 30 amp

Morphine HCL 0,02 g Ampul 15 amp

300 mg(Parenteral)

NOT:Reçete, aksi gerekçeli bir raporla belirtilmediği taktirde 5 günden önce tekrarlanamaz.

2)MORPHİNE HCL

Vendal Retard Tablet (30x10 mg) 9 Kutu

Vendal Retard Tablet (30x30 mg) 3 Kutu

Vendal Retard Tablet (30x60 mg) 1 Kutu

Vendal Retard Tablet (20x100 mg) 1 Kutu

2700 mg(Oral)

3)MORPHİNE SULFATE

MST Continius Tablet (20x10 mg) 13 Kutu

MST Continius Tablet (14x30 mg) 6 Kutu

MST Continius Tablet (6x60 mg) 7 Kutu

MST Continius Tablet (4x100 mg) 6 Kutu

M-ESLON Mikropellet Kapsül (21x10 mg) 12 Kutu

M-ESLON Mikropellet Kapsül (14x30 mg) 6 Kutu

M-ESLON Mikropellet Kapsül (7x60 mg) 6 Kutu

M-ESLON Mikropellet Kapsül (7x100 mg) 3 Kutu

2700 mg(Oral)

NOT:Reçete, aksi gerekçeli bir raporla belirtilmediği taktirde 10 günden önce tekrarlanamaz.

4)PETHİDİNE HCL

Aldolan Ampul 100 mg 15 Ampul

Pethidine Antigen Ampul 100 mg 15 Ampul

1500 mg(Parenteral)

NOT:Reçete, aksi gerekçeli bir raporla belirtilmediği taktirde 5 günden önce tekrarlanamaz.

5)PETHİDİNE HCL

6000 mg(Oral)

NOT:Reçete, aksi gerekçeli bir raporla belirtilmediği taktirde 10 günden önce tekrarlanamaz.

6)OXYMORPHONE

25 mg

7)HYDROMORPHONE

35 mg

8)POUDRE D'OPİUM

1250 mg

9)TEİNTURE D'OPİUM

12,5 g

10)CODEİNE

1000 mg

NOT:Reçete, aksi gerekçeli bir raporla belirtilmediği taktirde 10 günden önce tekrarlanamaz.

11)CODEİNE PHOSPHATE ½ H2O

1400 mg

NOT:Reçete, aksi gerekçeli bir raporla belirtilmediği taktirde 10 günden önce tekrarlanamaz

12)OXYCODEİNE

50 mg

13)HYDROCODEİNE

110 mg

14)DİHYDROCODEİNE

600 mg

15)ETHYL MORPHİNE(DİONİNE)

375 mg

16)FENTANYL

Fentanyl Citrate Ampul 10x2 ml (50 mcg/ml) 1 Kutu

Fentanyl Citrate Flakon 10 ml (50 mcg/ml) 3 Flakon

Fentanyl Citrate Flakon 20 ml (50 mcg/ml) 1 Flakon

Fentanyl Citrate BP Antigen Ampul 10x2 ml (50 mcg/ml) 1 Kutu

1500 microg(1,5 mg)

Transdermal Flaster(Fentanyl)

Durogesic 25 microg/saat Transdermal Flaster(5x2,5 mg) 6 Kutu

Durogesic 50 microg/saat Transdermal Flaster(5x5,0 mg) 3 Kutu

Durogesic 75 microg/saat Transdermal Flaster(5x7,5 mg) 2 Kutu

Durogesic 100 microg/saat Transdermal Flaster(5x10,0 mg) 1 Kutu

75 mg

NOT:75 mg'lık miktar aşılmamak kaydıyla, bir reçeteye bu ilacın farklı dozlar içeren

miktarları yazılabilir.Reçete, aksi gerekçeli bir raporla belirtilmediği taktirde 10 günden önce

tekrarlanamaz.

17)FENTANYL SİTRAT

ACTİQ 200 mcg Oromukozal Aplikatörlü Pastil 2 Kutu

ACTİQ 400 mcg Oromukozal Aplikatörlü Pastil 1 Kutu

ACTİQ 800 mcg Oromukozal Aplikatörlü Pastil 1 Kutu

18)ALFENTANİL HCL

Rapifen Ampul 5x2 ml(0,5 mg/ml) 1 Kutu

Rapifen Ampul 5x10 ml(0,5 mg/ml) 1 Kutu

7 mg

19)REMİFENTANİL

Ultiva Enjektabl Flakon 1 Kutu

20)SUFENTANİL SİTRAT

Sufenta Ampul 5x2 ml(0,005 mg/ml) 1 Kutu

Sufenta Ampul 5x10 ml(0,005 mg/ml) 1 Kutu

0,05 mg

21)DEXTROPROPOXYPHENE HCL

1000 mg

22)TİLİDİNE HCL(Dalidine)

1000 mg

23)DİPHENOXYLATE HCL

38 mg

24)PENTAZOCİNE(Basta, Sosegon Ampul-Tablet)

300 mg

25)METHADONE

125 mg

26)NORMETHADONE(Ticarda Damla)

112 mg

27)COCAİNE

225 mg

28)METHYLPHENİDATE HCL

Ritalin Tablet(30x10 mg) 4 Kutu

1200 mg

NOT 1:Ritalin tablet adlı müstahzardan çocuk ve eriºkin psikiyatrisi ve çocuk ve eriºkin

nörolojisi uzmanlarınca kırmızı reçeteye bir aylık tedavi için en fazla dört kutu yazılabilir.

Concerta 18 mg tablet (30x10 mg) 1 Kutu

Concerta 36 mg tablet (30x36 mg) 1 Kutu

Concerta 54 mg tablet (30x54 mg) 1 Kutu

Concerta 27 mg tablet 1 Kutu

NOT 2:Concerta tablet adlı müstahzardan çocuk ve eriºkin psikiyatrisi ile çocuk ve eriºkin

nörolojisi uzmanlarınca bir kırmızı reçeteye bir aylık tedavi için her bir formundan en fazla

bir kutu yazılabiliyor olup, Concerta 54 mg yerine söz konusu ilacın 36+18 veya 18 mg'lık

formundan üç kutu ºeklinde kırmızı reçeteye yazılması farmakoekonomik yönden uygun

değildir. Ayrıca günlük 72 mg doz kullanması gereken hastalarda ise sağlık kurulu raporu

olmak şartıyla farmakoekonomik yönden Concerta 36 mg tabletinden bir kırmızı reçeteye iki

kutu yazılabilir.

NOT 3:Bazı özel durumlarda, Concerta Kontrollü salım tableti ile yapılan tedaviye Ritalin

tablet eklenebiliyor olup, bu durumda Concerta Kontrollü salım tabletin 1 kırmızı reçeteye

yazılabilecek maksimum dozu aşılmamak kaydıyla Ritalin Tablet isimli müstahzardan en

fazla 1 kutu eklenebilir.

29)BUPRENORPHİNE HCL

Temgesic Ampul(5x0,3 mg) 30 Ampul

9 mg(Parenteral)

30)BUPRENORPHİNE HCL

Temgesic Sublingual Tablet(50x0,2 mg) 1 Kutu

Nopan Sublingual Tablet(20x0,2 mg) 2 Kutu

10 mg(Oral)