Kayıt Belgeleri
 
* ECZACI ODASINA KAYIT OLMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1-     DİPLOMANIN NOTER TASDİKLİ ASLI.

2-     NÜFUS CÜZDANININ NOTER TASDİKLİ ASLI.

3-     İKAMETGAH BELGESİ ASLI.

4-     ADLİ SİCİL KAYDI ASLI.

5-     NOTER TASDİKLİ İMZA SİRKÜSÜ ASLI.

6-     5 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF.

7-     ODADAN TEMİN EDİLECEK “ ÜYE BİLGİ FORMU”. için TIKLAYINIZ

8-     ODADAN TEMİN EDİLECEK “GİRİŞ TALEPNAMESİ”. için TIKLAYINIZ

9-     KARAMAN ECZACI ODASI BAŞKANLIĞINA HİTABEN ODAYA KAYIT OLMAK İÇİN DİLEKÇE. (MEZUN OLUNAN OKUL, MEZUNİYET TARİHİ VE DİPLOMA NUMARASI BELİRTİLECEK)

10- ÖZGEÇMİŞ.