SGK
 
SGK SÖZLEŞMESİ YENİLENMESİ HALİNDE GEREKEN EVRAKLAR

1-     Değişiklik olması halinde ruhsat fotokopisi.

2-     Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatını gösteren onaylı form.

3-     Bölge Eczacı Odasından onaylı Sözleşme metni.

4-     Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe.

5-     Bölge Eczacı Odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ...
ECZANE BİLGİ FORMU EK-3/B İÇİN TIKLAYINIZ...

İLK DEFA SGK SÖZLEŞMESİ İMZALANMASI HALİNDE GEREKEN EVRAKLAR

    1-     Kimlik fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası ile birlikte).

2-     Ruhsat fotokopisi.

3-     İmza sirkülerinin noter onaylı örneği.

4-     Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni.

5-     Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatını gösteren onaylı form. (Yeni açılan eczaneler hariçtir.)

6-     Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe.

7-     Bölge Eczacı Odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi.

     DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ...
ECZANE BİLGİ FORMU EK-3/B İÇİN TIKLAYINIZ...