Yeşil Kart
 
* YEŞİL KART İÇİN GEREKLİ BELGELER
  1. Sözleşme Formu (Odamızdan Temin Edilir.),
  2. Ruhsat Fotokopisi, (ilk defa yapacak olanlar ve değişiklik olması halinde)
  3. Vergi Levhası Fotokopisi, (ilk defa yapacak olanlar için)
  4. Diploma Fotokopisi, (ilk defa yapacak olanlar için)
  5. İmza sirküsü (ilk defa yapacak olanlar için)
  6. Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden onaylı form (SUT eki EK-3/B )
  7. Eczacı odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi